Notice: Undefined index: mgid in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 3

Notice: Undefined index: mgid1 in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 4

Notice: Undefined index: mgid2 in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 5

Notice: Undefined index: mgid3 in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 6

Notice: Undefined index: mgid4 in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 7

Notice: Undefined index: mgplik in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 8

Notice: Undefined index: plik in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 9

Notice: Undefined index: rozbij in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 10

Notice: Undefined index: linia in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 11
Project IT for US

O projekcie

Koordynator
Partnerzy
Podstawy teoretyczne
Rezultaty projektu

Działalność

Spotkania
Rozpowszechnianie
Badania ankietowe
Moduły
"Wartość dodana"
Szkoły partnerskie
Szkolenia

Notice: Undefined offset: 1 in /mnt/web/srv/ftp/user/itforus/public_html/polish/index.php on line 88

Narzędzia TI

Coach
Insight
Modellus


(wersja angielska)


Witamy w projekcie IT for US !!!

Projekt IT for US - Information Technology for Understanding Science rozpoczął się w styczniu 2005 roku.
Głównym celem projektu IT for US jest stworzenie modułowego kursu doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych wraz z materiałami metodycznymi.
Wyróżniającą cechą tej propozycji jest połączenie w jednym zespole trenerów nauczycieli - zajmujących się badaniami w dziedzinie edukacji w przedmiotach przyrodniczych i autorów programów nauczania mających duże doświadczenie w nowoczesnym nauczaniu z zastosowaniem technologii informacyjnej. W projekcie będą brały udział trzy grupy mające pionierskie doświadczenia w dziedzinie pomiarów wspomaganych komputerowo i modelowania. Członkowie tych grup skutecznie opracowali i upowszechnili wyróżniające się programy (Coach, Insight, Modellus) i towarzyszące im materiały dydaktyczne szeroko uznanie w wielu krajach europejskich.
Projekt będzie obejmował: studium dotyczące obecnej sytuacji TI w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w różnych krajach, analizę najlepszych przykładów, opracowanie modułowego kursu doskonalenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, opracowanie i adaptację materiałów szkoleniowych, seminaria i wizyty studyjne dla twórców. Pilotażowe materiały kursowe zostaną wykorzystane na warsztatach dla trenerów nauczycieli w uczestniczących krajach. Działalność projektu będzie również wspomagana przez stworzenie strony WWW.

Oczekiwane rezultaty projektu:
  • raport wraz z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania TI dla lepszego nauczania przedmiotów przyrodniczych,
  • program kursu i materiały kursowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych krajów integrujący pomiary wspomagane komputerowo i modelowanie,
  • podniesienie kwalifikacji uczestników projektu,
  • przygotowanie nauczycieli-trenerów do prowadzenia kursu w różnych krajach.

from Junior Datalogging Insight movie

Opracowała: M. Chmurska copyright © OEIiZK
Data ostatniej aktualizacji 19.05.2008